Alman Hukukunda Boşanma: Şartlar ve İşlemler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Boşanma hayatın en önemli hukuki ve sosyal konularından biridir ve bu konuda yasalar ve uygulamalar ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Bu makalede, Alman hukukunda boşanma şartları ve işlemleri hakkında konuşacağız ve bu süreci kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunacağız.

Alman Hukukunda Boşanma Şartları


Alman hukukunda boşanma için çiftler arasında gerçek bir ayrılık yılının geçmesi gerekmektedir. Bu, çiftlerin kendilerini yeniden gözden geçirmeleri ve aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaları için bir zaman dilimi sağlar. Bu ayrılık gerçek ve somut olmalıdır ve çiftlerin sosyal yardım alıyorlarsa mali ayrılıklarını kanıtlamaları gerekir. Çiftler bu süre boyunca aynı evde kalmalarına devam edebilirler, ancak uyku, yemek, giyim ve diğer ev eşyaları gibi şeylerde ayrılma olmalıdır.

Gerçek ayrılığın kanıtlanması önemlidir ve mali ayrılığı gösteren belgelerin yanı sıra sosyal yardım alan bir eşin bu durumunu da kanıtlamaları gerekir.

Eğer çiftler ayrılık yılının geçtiğine karar verirlerse, boşanma taleplerini aile mahkemesine sunabilirler. Çiftlerin, bir yıl boyunca gerçekten ayrı yaşadıklarını ve bu süre içinde barışma girişiminde bulunmadıklarını kanıtlamaları önemlidir. Boşanma kabul edilirse, mahkeme mal paylaşımı, velayet, maddi destek ve diğer mülklerin dağıtımı da dahil olmak üzere boşanmadan sonra eşlerin haklarını belirleyen bir karar verecektir.

Almanya’da Boşanma İşlemleri


Boşanma talebinin sunulmasıyla ilgili işlemler, boşanmanın doğası ve koşullarına bağlı olarak değişebilir, ancak aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1- Gerekli Belgelerin Toplanması:


Boşanma talebi için gerekli olan tüm belgelerin toplanması gerekmektedir. Bu belgeler arasında evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri (varsa), evlilik sözleşmesi veya velayet belgeleri gibi evlilikle ilgili diğer belgeler de bulunabilir.

2- İlgili Mahkemenin Belirlenmesi:


Boşanma talebinin görüleceği ilgili mahkemenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu, aile hukuku konularında yetkili olan yerel mahkemeye başvurmayı gerektirir. Bu adım, işlemleri hızlandırmak ve gecikmeleri önlemek için çok önemlidir.

3- Talebin Sunulması:


Tüm gerekli belgeleri içeren talebin mahkemeye sunulması gerekmektedir ve bazı durumlarda çiftlerin mahkemeye bizzat gitmeleri gerekmektedir.

4- Mahkeme Kararının Beklenmesi:


Talebin sunulmasından sonra, mahkeme kararının beklenmesi gerekmektedir ve bu karar, boşanmanın koşullarına ve çiftlerin anlaşmasına bağlı olarak birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir.

5- Mahkeme Kararının Uygulanması:


Boşanma kabul edilirse, boşanmadan sonra eşlerin haklarını belirleyen nihai bir mahkeme kararı verilecektir. Bu kararın uygulanması, maddi destek ödenmesi ve mülklerin dağıtımını içerir.

Sonuç olarak, Alman hukukunda boşanma belirli şartlara ve işlemlere tabidir ve bu şartlara uyulması işlemi kolaylaştıracak ve herhangi bir gecikme veya zorluk yaşanmasını önleyecektir. Daha fazla bilgi için boşanma düşünen kişiler, aile hukuku konularında uzman avukatlarından yardım alabilirler.

İşte Almanya Aile Hukukunda Boşanmayla İlgili En Önemli Maddeler

§ 1564 Maddesi: Boşanmanın Mahkeme Kararıyla Gerçekleşmesi
Almanya Medeni Kanunu’nun boşanmayı düzenleyen § 1564 maddesi, boşanmanın ancak mahkeme kararıyla gerçekleşebileceğini belirtir. Eşlerden biri veya her ikisi boşanma davası açtığında, mahkeme davayı inceler ve karar verir. Kararın ardından evlilik kesin olarak sona erer. Boşanma talebinde bulunabilecek koşullar kanunun takip eden maddelerinde belirtilmiştir. Mahkeme kararından sonra mesele kesin olarak çözümlenir ve evlilik resmen sona ermiş olur.

§ 1565 Maddesi: Boşanma Koşulları
Bu madde Almanya’da boşanma koşullarıyla ilgilidir. Madde şu şekilde düzenlenmiştir: Evlilik başarısızlığa uğradığında ve eşler arasındaki evlilik birliği geri kazanılamaz hale geldiğinde boşanma gerçekleşebilir. Eşler birbirlerinden en az bir yıldır ayrı yaşıyorlarsa, boşanma yalnızca boşanma davası açan eş için yaşam devamını olanaksız kılacak kişisel nedenlerden dolayı cefayı tahammül edilmez kılan diğer tarafın şahsı ile ilgili koşullardan dolayı gerçekleşebilmektedir

§ 1566 Maddesi: Uyuşmazlık Durumunda Boşanma Varsayımı
Bu madde uyuşmazlık olmaksızın boşanmada boşanma varsayımı ile ilgilidir. Madde şu şekilde düzenlenmiştir: Eşler en az bir yıldır birbirlerinden ayrı yaşıyorlarsa ve her iki eş de boşanma davası açmışsa veya davalı eş boşanma talebine razı olmuşsa, herhangi bir müdahale olmaksızın evliliğin çöktüğü varsayılır. Eşler üç yıldan uzun süredir birbirlerinden ayrı yaşıyorlarsa, herhangi bir müdahale olmaksızın evliliğin çöktüğü varsayılır.

§ 1567 Maddesi: “Sertlik İlkesi” veya “Esneklik Maddesi”
Bu madde Almanya Aile Hukukunda istisnai durumlarda boşanma kuralına bir istisna getiren “Härteklausel” ya da “Esneklik Maddesi” ile ilgilidir. Madde şu şekilde düzenlenmiştir: Evliliğin çökmesi durumunda, özellikle evlilikten doğan küçük çocukların yüksek yararı için evliliğin devamının zorunlu olması halinde veya diğer tarafın, boşanmayı reddeden tarafın, olağanüstü koşullardan kaynaklanan büyük zararına sebep olacaksa boşanma gerçekleşmeyebilir. “Esneklik Maddesi” nadiren uygulandığından, bu istisnai durumda boşanmanın gerçekleşmemesi gerektiğini kanıtlamak için güçlü delillere ve ek dikkate ihtiyaç duyulmaktadır.

§ 1568 Maddesi: Evlilik Konutunun Devri
Bu madde Almanya hukukunda boşanma durumunda evlilik konutunun devri koşulları ile ilgilidir. Madde şu şekilde düzenlenmiştir: Boşanma durumunda, eşlerden biri evlilik konutunu diğer eşe devretmesi için talepte bulunabilir, eğer konutu diğer eşten çok daha fazla ihtiyaç duyuyorsa ve evde kalan küçük çocukların çıkarı ve eşlerin yaşam koşulları dikkate alınmalıdır. Başka nedenlerle de evlilik konutu hakkaniyete uygun ilkelere göre devredilebilir. Eşe ait olduğu mülk, ipotek veya kalıcı oturma hakkı, adil olmayan sıkıntıyı önlemek için zorunlu olmadıkça evlilik konutunun devrini reddedebilir. Dairelerin ve kalıcı ikamet haklarının mülkiyet hakları için aynı koşullar geçerlidir. Evlilik konutunun eşlerden birine tahsisi durumunda, tahsis edilen eş, eşler arasındaki kira sözleşmesinde veya yenilenen kira sözleşmesinde diğer eşin yerini alır. Kira hukuku hükümleri de uygulanır.

Eşlerden biri kendisine ait ve iş veya hizmet ilişkisi nedeniyle işgal ettiği evlilik konutu için kira sözleşmesi talep edebilir, üçüncü şahıs bunu kabul ediyorsa veya ağır sıkıntıyı önlemek için zorunluysa. Evlilik konutu için kira sözleşmesi yoksa, evlilik konutunun tahsis hakkı olan eş ve konutu kiralamaya yetkili kişi, hukukun temel ilkelerine uygun, makul koşullarla kira sözleşmesi kurulmasını talep edebilir. Üçüncü şahıs veya ev sahibi için kira sözleşmesi yapmak uygun değilse veya ev sahibinin çıkarları ile uyumlu değilse, kira sözleşmesi için makul bir süre veya makul bir kira bedeli belirlenebilir.

Evlilik konutunun kira sözleşmesi yapma veya kira sözleşmesine katılma hakkı, eğer daha önce dava açılmamışsa, boşanma davasındaki nihaî karardan itibaren bir yıl sonra sona erer. Evlilik konutu ve çeşitli mülkiyet hakları ile ilgili koşullar ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğinden, Almanya hukukunda evlilik konutunun boşanma durumundaki devri ile ilgili koşul ve usulleri anlamak için uzman bir Alman hukuk danışmanından kesinlikle tavsiye alınması önerilir.

Lassen Sie andere an Ihrer Entdeckung teilhaben – teilen Sie diesen Beitrag!

Yorum yapın